MiFood met Brightlands op Limburg Unlimited

Limburg Unlimited was er 28 en 29 maart 2018 op gericht Limburg in al zijn kracht te laten zien. Het draaide echter niet alleen om kennisdeling en ontmoeting, maar ook om het enthousiasmeren van ondernemers, onderzoekers, producenten en talenten om zich in Limburg te vestigen, er samen te werken, te investeren of te studeren.

De key-topics van het evenement waren:

  • werk & leren,
  • innoveren,
  • ondernemen
  • internationaliseren

Brightlands paviljoen

In het Brightlands paviljoen werden deze onderwerpen verbonden met de thema’s Smart Services, Health, Food en Materials.  MiFood gaf op deze stand mede invulling aan het thema Healthy Food.

Brightlands liet verder onder andere zien:

  • Wat de laatste ontwikkelingen van imaging zijn en wat dit voor onze gezondheid kan betekenen.
  • Hoe je het maximale uit voeding haalt voor jouw gezondheid.
  • Waar kansen liggen op het gebied van blockchain en big data voor jouw organisatie.
  • Welke toekomstperspectieven 3D-printing biedt.

Beide dagen waren er inspiratiesessies die de Brightlands campussen verzorgden op het hoofdpodium van Limburg Unlimited. In dit kader heeft MiFood in de Brightlands arena een presentatie verzorgd met als thema ‘van gezonde voeding tot Personalised Nutrition’.

© Copyright 2021 MiFood