Kamerleden vragen politieke aandacht voor gezonde groente- en fruitmixdrankjes na onderzoek Universiteit Maastricht

 

De CDA-Kamerleden Joba van den Berg en Raymond Knops vragen aandacht voor het onderzoek van de Universiteit Maastricht rondom gezonde groente- en fruitmixdrankjes. Zij dringen er bij de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op aan om de resultaten van de studie te bespreken met het Voedingscentrum.

De Kamervragen zijn gebaseerd op een publicatie in De Limburger: ‘Gezondheid uit een flesje: smoothies van dit Venlose bedrijf verhogen de weerstand’. ‘Welke gevolgen hebben de resultaten van het onderzoek voor het preventiebeleid dat door uw kabinet is ingezet?’, luidt een van de vragen aan de staatssecretaris.
Een team onder leiding van hoogleraar/toxicoloog Theo de Kok rondde onlangs een driejarige studie met 150 deelnemers af. Daarin is het effect van zeven verschillende groente- en fruitsmoothies (Joycies) van het Venlose bedrijf MiFood onder de loep genomen. Er is specifiek gekeken naar de preventieve werking op hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en kanker.

Wat blijkt? Het dagelijks consumeren van een mix van groenten- en fruitdrankjes heeft een aantoonbaar gunstig effect op de weerstandsverhoging tegen verschillende welvaartsziekten van gezonde mensen.

(bron: de Limburger 29 september 2022)
 

© Copyright 2024 MiFood