PRIVACY KAART 2018

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daarmee is de privacybescherming in alle landen van de EU gelijk geregeld. In deze privacy-informatiekaart is te lezen hoe MiFood omgaat met uw privacy. 

PRIVACY - DOSSIER 
Uw gegevens worden digitaal opgeslagen. Met de leverancier van deze software heeft MiFood een verwerkingsovereenkomst  gesloten. In die overeenkomst is onder andere geregeld dat deze leverancier vertrouwelijk en op rechtmatige wijze met uw gegevens omgaat en zich houdt aan de eisen die de AVG daaraan stelt.  Verder is in die overeenkomst een geheimhoudingsbeding opgenomen waaraan deze leverancier zich moet houden.  

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: 

  • De gegevens die u in een mail aan ons stuurt worden gebruikt om naar aanleiding van uw vraag naar u te reageren.
  • uw gegevens worden verder indien van toepassing gebruikt voor de financiële administratie, zodat MiFood, of de administrateur, een factuur kan opstellen en de administratie kan controleren. Als een administrateur wordt ingeschakeld, zal MiFood ook daarmee een verwerkingsovereenkomst sluiten die voldoet aan de AVG om daarmee uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. 

Als MiFood omwille van een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal MiFood u vooraf informeren en expliciet uw toestemming vragen. Uw gegevens worden bewaard voor de duur die de wet daaraan stelt en worden niet verstrekt aan derden, anders dan na van u verkregen toestemming of op grond van een wettelijke plicht. 

PRIVACY - UW RECHTEN 
U hebt het recht op inzage, wijzigen, wissen en het ontvangen van alle geregistreerde gegevens op de wijze die de wet voorschrijft. Ook heeft u het recht om uw toestemming tot het registreren van de gegevens in te trekken. Mocht u klachten hebben over de wijze waarop MiFood omgaat met de registratie van uw gegevens, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

PRIVACY - DE WEBSITE 
Op de website van MiFood wordt gebruikt gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat via de website naar uw internetbrowser wordt gestuurd en dat op het apparaat waarmee u de site bekijkt wordt opgeslagen. Op die manier herkent onze website uw apparaat bij een later bezoek. Dat maakt bijvoorbeeld dat de website een volgende keer sneller wordt geladen op dat apparaat. Als u het plaatsen van cookies wilt voorkomen of geplaatste cookies wilt verwijderen, dan kunt u dat doen via de instellingen van uw internetbrowser. Op de website van MiFood wordt verder gebruik gemaakt van analytische tracking cookies (Google analytics). Deze gegevens worden voor analyse doeleinden gebruikt. MiFood kan bijvoorbeeld daardoor zien welke webpagina’s goed worden bezocht en weet daardoor wat u als bezoeker van de site interessant vindt. Deze gegevens gebruikt MiFood om haar diensten te verbeteren.

PRIVACY - DE NIEUWSBRIEF 
Als u in de toekomst toestemming geeft voor toezending van de nieuwsbrief van MiFood, dan worden uw naam en e-mailadres ook opgenomen in de mailinglijst. Deze gegevens worden voor geen ander doel gebruikt, dan voor het toezenden van de nieuwsbrief en voor analyse doeleinden. Voor het toekomstig toezenden van nieuwsbrieven en andere mailingen zal MiFood gebruik gaan maken van online software. Met de toekomstige leverancier van deze software zal MiFood vooraf een verwerkingsovereenkomst sluiten. 
 

Door nieuwe wetgeving of andere omstandigheden zullen wij onze privacyverklaring zo nu en dan aanpassen. 
Deze pagina toont altijd de laatste versie. De laatste wijziging heeft plaatsgevonden op 14 mei 2018.

 

© Copyright 2024 MiFood