College Personalized Nutrition

College Personalized Nutrition in de opleiding Healthy Food Innovation Management (Campus Venlo)

Ook in de Master opleiding Healthy Food Innovation Management (HFIM)* van de Universiteit Maastricht wordt aandacht geschonken aan het concept van Personalized Nutrition.  Het programma richt zich op het innovatieproces in de voedings- en levensmiddelen industrie en doet dit door de integratie van vier kerndisciplines: 1) Kennis van voeding en gezondheid, 2) Consumenten onderzoek, 3) Business en Entrepeneurship, en 4) Juridische aspecten in de context van voedingsinnovatie.

Op 9 april gaf prof. Dr Theo de Kok college aan een 40-tal studenten in deze opleiding over het gebruik van innovative markers van gezondheidseffecten in humane voedingsinterventie studies. Hierbij werden voorbeelden gebruikt uit zowel de voedingstoxicologie (denk aan schadelijke effecten van te hoge inname van vleesproducten en sommige voedingsadditieven) als gezondheidsbevorderende effecten van bioactieve stoffen in groenten en fruit. Met name op dit laatste punt zijn innovaties te verwachten als het gaat om personalized nutrition. Samen met MiFood zal de Universiteit Maastricht binnen kort een voedingsonderzoek starten naar de gezondheidsbevorderende effecten van verschillende combinaties van bioactive stoffen die als smoothies worden aangeboden. Het onderzoek zal deels uitgevoerd worden op de Brighlands Campus Greenport Venlo, en beoogt om specifieke combinaties van ingredienten te identificeren die passen bij verschillende genetische kenmerken van de deelnemers. Voor studenten van de HFIM master zal de mogelijkheid gecreeerd worden om inhet kader van hun stage bij te dragen aan het onderzoek.

© Copyright 2024 MiFood